ERPWARE 

Meillä on vastaus projektilaskutuksen haasteisiin!

Läpilaskutusratkaisulla varmistat, että kaikki projekteille kohdistettavat ostot ja ostolaskut menevät myyntilaskutukseen automaattisesti ja ennalta määritellyn hinnoittelumallin mukaisesti.

Säästä aikaa

Käsittele ostolaskut ja valitse helposti mihin projektiin haluat kohdistaa kulut. Hinnoittele tuotteet/palvelut projektin mukaisesti

paranna projektien taloutta

Kassavirta ja kate paranevat kun automaattisesti pystyy läpilaskuttaamaan ostolaskut.

keskity muuhun

Sen sijaan että kirjaat tuotteita manuaalisesti, voit keskittyä muuhun.

Ostolaskujen käsittely

Helppkäyttöinen

Ostolaskujen rivitiedoilla on helppo päivittää projektitieto läpilaskutusta varten. Laskun otsikkotiedoissa voi syöttää projektitiedon, jonka jälkeen se kopioituu automaattisesti kaikille laskuriveille. Tietoja voi syöttää tai muokata rivikohtaisesti. 

Laskujen kierrätys ja hyväksyntä

Jos toimittajan perustiedoissa toimittajalle on määritelty yksi tai kaksi laskuhyväksyjää, lähtevät laskut ensin hyväksyntäkierrokselle ja ne voi kirjata vasta kun kaikki ovat hyväksyneet laskut. Kirjauksen jälkeen läpilaskutettavat tiedot siirtyvät automaattisesti myyntitilaukselle.

Seuranta ja raportointi

Ostolaskut on helppo ryhmitellä ja raportoida asiakas- tai projektikohtaisesti Odoon listanäkymässä vakiosuodattimien avulla.

Myynti ja hinnoittelu

Projektikohtainen kate

Projektien perustiedoissa voit määritellä oletuskatteen, joka poimitaan automaattisesti ostolaskuriveillä sen jälkeen kun ostolaskut on luettu Odoon verkkolaskuina tai syötetty käsin. Oletuskatetta voi tarvittaessa muuttaa. Kun ostolasku kirjataan hyväksyntäkierroksen jälkeen, rivit siirtyvät automaattisesti myyntitilaukselle ja hinnoittelu noudattaa ostolaskurivin katetietoa.

Audit trail myyntiriveiltä ostolaskuille

Myyntitilauksen riveiltä pääset kätevästi tarkistamaan siihen liittyvät ostolaskun tiedot yksinkertaisesti klikkaamalla riviä. Audit trail -toiminto näyttää ostolaskun numeron, määrän ja ostohinnan.

Joustava hinnoittelu

Oletuskatetta voi käsin muokata ostotilauksen rivitiedoissa. Myyntitilauksella on myös mahdollisuus muokata yksikköhintoja normaalisti.

Ota yhteyttä

Logo of ERPWare Oy

All rights reserved © ERPWare Oy