ERPWARE

Verkkolaskutus - lähetä myyntilaskut verkkolaskuina ja vastanota toimittajien verkkolaskut

Olemme toteuttaneet Odoo-verkkolaskutuksen yhteistyössä Apix Messaging Oy operaattorin kanssa. Myyntilaskut on helppo lähettää verkkolaskuina joko yksitellen tai massana. Toimittajien ostolaskut voit lukea automaattiseti verkkolaskutusrajapinnan kautta tai vaihtehtoisesti manuaalisesti pakatusta zip-tiedostosta.

Lähetys

Voit lähettää verkkolaskut yksitellen heti laskun luonnin jälkeen tai vaihtoehtoisesti massalähetyksenä laskutuspäivänä.

vastaanotto

Saapuneet toimittajalaskut voi helposti tarkistaa "Tarkasta saapuneet verkkolaskut"-toiminnolla tai automaatiolla.

Helppoa

Jos asiakkaalla on verkkolaskutustiedot asetettu niin Odoo ehdottaa automaattisesti sähköisen laskun lähettämistä.

Myyntilaskutus

Lähetys

Voit lähettää verkkolaskut yksitellen heti laskun luonnin jälkeen tai vaihtoehtoisesti massalähetyksenä laskutuspäivänä. Verkkolaskutuksessa näet helposti lähetetyt ja lähettämättömät laskut. 

Helppo ylläpito

Verkkolaskutus aktivoituu asiakkaalle automaattisesti sen jälkeen kun asiakkaan perustiedoissa on syötetty verkkolaskuosoite ja operaattoritieto.

Moniyritystuki

Verkkolaskutusliittymää voit käyttää myös moniyritysympäristössä.

Ostolaskujen käsittely

Laskujen tuonti

Saapuneet toimittajalaskut voi helposti tarkistaa "Tarkasta saapuneet verkkolaskut"-toiminnolla. Listan voi esimerkiksi tallentaa Excel-muotoon ennen laskutietojen tuontia.

Ostolaskujen tiliöinti

Ostolaskujen tiliöintejä voidaan automatisoida asettamalla toimittajalle oletuskulutili. Jos ostolaskujen rivitietoja on tarve tiliöidä useammalle eri tilille, ohjataan tiliöinti tuoterekisterin avulla.

Toimittajatyyppi ja ostotilaukset

Toimittajan voidaan ryhmitellä kahdella tavalla. Toimittajiin, joilta odotetaan vaihto-omaisuusostoihin liittyviä ostolaskuja ja jotka tulisi kohdistaa ostotilauksille. Toinen toimittajatyyppi on pelkästään kululaskuja lähettävä toimittaja.

Ota yhteyttä

Logo of ERPWare Oy

All rights reserved © ERPWare Oy