Meidän avulla projektit maalin!

Kartoitus

Aloitamme aina hankkeet alustavalla kartoituksella. Siinä selvitetään nykytila, tarpeet ja vaatimukset uudelle järjestelmälle. 

Kehitys

Tarvekartoituksen pohjalta tehdään tarvittavat tekniset määrittelyt ja niiden dokumentointi. Ohjelmiston räätälöintejä pyritään lähtökohtaisesti välttämään, mutta usein niitä on pakko toteuttaa. Tarvittavat ohjelmistomuutokset koodataan, testataan ja validoidaan. Lisäksi kehitysvaiheessa Odoo konfiguroidaan määritysten perusteella.

Koulutus

Koulutamme kaikki käyttäjät ja varmistamme riittävän osaamistason ennen käyttöönottoa. Lisäksi laadimme tarvittavat käyttäjäohjeistukset. 

Käyttöönotto

Kun kaikki on valmista Odoo:n käyttöönottoa varten, avustamme perustietojen luonneissa ja siirroissa vanhoista järjestelmistä, annamme tarvittavan tuen käyttöönoton aikana, mutta myös sen jälkeen.

Ota yhteyttä

Logo of ERPWare Oy

All rights reserved © ERPWare Oy