EW Finance –
Talouspalvelut

Rakennamme kokonaisuuden tukemaan yrityksen tulevaisuuden suuntaa. Pyrimme kasvattamaan tietoisuutta talouden lukujen ja niiden kertoman tarinan myötä. Mielestämme se on osa menestyksen alkua.

Kirjanpito

Kirjanpito on yrityksille ja yhdistyksille lakisääteinen velvollisuus. Sen lisäksi, meille on tärkeää luoda lisäarvoa asiakkaillemme tarjoamalla laadukasta informaatiota liiketoiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Varmistamme, että yrityksen kirjanpito on ajantasalla ja yritysjohto saa tarpeellisen talousinformaation sovitussa aikataulussa .

HENKILÖKOHTAINEN PALVELU

Palveluumme kuuluu aina henkilökohtainen yhteyshenkilö. Henkilö tuntee asiakkaan ja pystyy tarjoamaan laadukasta ja henkilökohtaista palvelua.

JOUSTAVA JA RÄÄTÄLÖITY

Toimintatapamme on joustava ja järjestelmällinen. Siten voimme räätälöidä palvelumme asiakkaan tarpeiden mukaan.

nykyaikainen

Työskentelytapamme on sähköinen ja käytämme muun muassa Standard ERP, Odoo, Netvisor ja Fivaldi ohjelmistoja. Pyrimme aina tarjoamaan järjestelmäkokonaisuuden, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarvetta.

Kirjanpitopalvelut

JUOKSEVA KIRJANPITO

Hoidamme juoksevaa kirjanpitoa. Siihen sisältyy myös veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista (alv ja työnantajasuoritukset).

RESKONTRA JA PROJEKTIT

Osto- ja myyntireskontran käsittely, projektikirjanpito sekä kustannuspaikkojen seuranta.

TILINPÄÄTÖS JA VEROILMOITUKSET

Tilinpäätöksen laatiminen sekä veroilmoitusten hoitaminen. Hoidamme myös voitonjakoilmoitukset verohallintoon.

Palkanlaskenta

Palkkahallinto on yksi yrityksen tärkeimpiä ja kriittisimpiä toimintoja. Hoidamme koko palkanlaskentaketjun, tietojen keräämisestä palkkojen maksamiseen ja viranomaisilmoituksiin. Asiakkaamme saa aina henkilökohtaista ja luotettavaa palvelua.

SÄHKÖINEN

Palkanlaskentamme ja arkistointimme on aina sähköinen. Tämä tarkoittaa, että inhimillisten virheiden riski vähenee merkittävästi. Samalla se on ympäristöystävällisempää kuin papereiden käsittely.

LUOTETTAVA

Palvelumme on aina luotettavaa, näin työnantaja-asiakkaamme voi keskittyä enemmän liiketoimintaan ja vähemmän hallinnollisiin asioihin

HENKILÖKOHTAINEN

Asiakkaanamme saa aina nimetyn palkanlaskijan, joka samalla toimii ensisijaisena yhteyshenkilönä.

Palkanlaskentapalvelut

Palkanlaskenta, maksaminen ja raportointi

Laskemme ja maksamme palkat sekä toimitamme tarvittavat raportit. 

Ilmoitukset viranomaisille

Hoidamme työnantajasuoritusten ja muiden viranomaisilmoitusten toimitukset.

Ohjelmistojen koulutus

Koulutamme ohjelmistojen käyttämisessä prosessien tehokkuuden saavuttamiseksi.

Controller- ja veroneuvontapalvelut

Kasvava tiedon määrä tuo osaltaan haasteita tiedon hallintaan ja sen tulkitsemiseen. Jotta oleellinen tieto voidaan hyödyntää yrityksen ohjaamiseen, vaatii tämä osaamista ja analyyttistä otetta. Avullamme saadaan tiedoista kaikki olennainen irti.

OMISTAUTUVA

Haluamme tuntea asiakkaamme voidaksemme auttaa.

JOUSTAVA

Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

FOKUS TIEDOSSA

Analysoimme ja raportoimme ydinliiketoimintaanne ja ennustamme tulevaa.

Controller- ja talouspäällikköpalvelut

Analysointi ja raportointi

Laadimme ja analysoimme talouden raportit, kuten kassavirta-, konsolidointi- ja kannattavuusraportit yritysjohdolle.

Budjetointi ja ennustaminen

Laadimme talousarviot ja ennusteet helpottamaan yritysjohtoa laatimaan toimintasuunnitelmia.

Fokus ydinliiketoiminnassa

Ulkoistamalla controller- tai talouspäällikköpalvelun yritysjohto voi keskittyä ydinliiketoimintaan.

Veroneuvonta

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt vaatii yleensä erityisjärjestelyjä. Otamme kirjanpidon, verotuksen ja yrityslainsäädännön huomioon.

Voitonjako ja tuloverotus

Autamme voitonjaon suunnittelussa ja optimoinnissa huomioiden ansiotulojen verotuksen näkökulman.

Arvonlisävero

Tarjoamme konsultointia erilaisissa arvonlisäverotukseen liittyvissä asioissa.

Kysymyksiä? Ole yhteydessä myyntiin!