EW Analytics – tuo tiedon johtamiseen

Kattavilla analytiikkaratkaisuillamme asiakkaamme saavat työkalut liiketoimintansa kehittämiseen ja optimointiin. Rakennamme, muokkaamme ja jalostamme raportointityökalut vastaamaan yrityksen tarpeita.

Miksi analytiikkaratkaisu?

Jokaisen liiketoiminnan ohjaukseen ja johtamiseen tarvitaan ajantasaista tietoa eri toimintojen tunnusluvuista. Näiden suorituskykymittareiden esittämiseen ja analysointiin käytetään erilaisia analytiikkatyökaluja.

Tarjoamme koko analytiikkaohjelmiston käyttöönottoprosessin, alkaen lähdetietojen ja suorituskykymittareiden määrittelystä tai jo olemassa olevien tunnuslukumittareiden tarkistuksesta ja kehittämisestä.

käyttötarkoitus

Analytiikkaohjelmiston avulla käsitellään ja validoidaan isojakin määriä tietoa hetkessä. Analyysin tulokset esitetään graafisesti tai tarinallistettuna. Näin varmistetaan, että kaikilla sidosryhmillä on käytössään samat tiedot.

HELPPOKÄYTTÖINEN

Helppokäyttöisyytensä ansiosta, analytiikkatyökaluja voidaan käyttöönoton jälkeen hyödyntää suoraan liiketoiminnan prosesseissa. Pienellä koulutuksella voidaan helposti luoda yritykselle omia, yrityskohtaisia suorituskykymittareita.

USEAN JÄRJESTELMÄN TIEDOT 

Monta eri tietolähdettä yhdistetään yhdeksi tietovarastoksi, josta liiketoimintakohtaiset tunnuslukumittarit on helppo jakaa koko organisaatiolle.

Qlik

Käytettävyys

Qlik Sense tuo sosiaalisen yhteistyön analyysin keskiöön. Tiimit ja työryhmät voivat jakaa analyyseja missä ja milloin tahansa, millä tahansa laitteella. Responsiivinen kosketuskäyttöliittymä mukauttaa visualisoinnit aina parhaalla mahdollisella tavalla kulloisellekin päätelaitteelle.

Interaktiivisuus

Tarinankerronta-ominaisuuden ansiosta useat käyttäjät voivat jakaa näkemyksiään esityksen muodossa. Esitykseen voidaan lisätä kommentteja, tarinallisuutta sekä vastata lennossa esille tuleviin kysymyksiin. Tällä tavoin uudet näkemykset leviävät helposti ja mahdollistavat uudet oivallukset myös organisaation sisällä.

Integroitavuus

Qlik Sensen avulla voit yhdistää erimuotoisia tietoja eri lähteistä sekä yhdistellä ja analysoida näitä ristiin. Avointen API-rajapintojen ansiosta sovelluskehittäjät voivat laajentaa Qlik Sensen ominaisuuksia tehokkaasti ja integroida ohjelman web-sivuille tai räätälöityihin omiin ohjelmistoihin.

Microsoft Power BI

Integrointi

Helppo käyttää muiden Microsoftin sovelluksen kanssa. Power BI on myös mahdollista integroida satoihin eri järjestelmiin sekä jatkokäsitellä raportit useassa eri formaatissa.

dynaaminen

Power BI toimii erinomaisesti dynaamisuutensa vuoksi eri alustoilla ja on helposti käyttäjän muokattavissa. Eritysesti hyvät porautumistoiminnot mahdollistavat tiedon tarkastelun hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Jatkuvasti kehittyvä

Ison ja aktiivisen yhteisön ansiosta Microsoft Power BI paranee joka päivä. Miljoonat käytttäjät päivttäin tuovat lisäarvoa kehitykseen.

Kysymyksiä? Ole yhteydessä myyntiin!