EW Finance –
Ekonomitjänster

Vi bygger en helhet för att stödja företagets framtida riktning. Vi strävar efter att öka kännedom om de ekonomiska siffrorna samt den story de berättar. Vi ser det som en viktig del av början till företagets framgång.

Bokföring

Bokföring är en lagstadgad förpliktelse för företag och föreningar. Förutom att vi sköter den lagstadgade delen, är det viktigt för oss att skapa mervärde för våra kunder genom att förse dem med relevant information som stöd till beslutsfattandet. Vi ser till att bokföringen är aktuell och förser företagsledningen med den information de behöver.

PERSONLIG SERVICE

Vi erbjuder alltid en personlig kontaktperson. Kontaktpersonen känner kunden och kan erbjuda högklassig och personlig service.

FLEXIBELT OCH SKRÄDDARSYTT

Vårt arbetssätt är flexibelt och strukturerat. Tack vare det har vi möjlighet att skräddarsy vår service enligt just kundens behov.

DIGITALT & MODERNT

Vårt arbetssätt är digitalt. Programmen vi använder är Standard ERP, Odoo, Netvisor och Fivaldi. Vår strävan är att alltid erbjuda det program som passar kundens behov bäst. 

BOKFÖRINGSTJÄNSTER

LÖPANDE BOKFÖRING

Vi sköter den löpande bokföringen. Detta inkluderar också deklaration av skatter på eget initiativ (moms och arbetsgivarprestationer).

RESKONTRA OCH PROJEKT

Hantering av inköps- och försäljningsreskontra samt projektbokföring och uppföljning av kostnadsställen.

BOKSLUT OCH SKATTEDEKLARATIONER

Vi sköter om upprättande av bokslutet samt skattedeklaration. Vi handhar även deklaration av vinstutdelning.

Löneräkning

Löneadministrationen är en av företagets viktigaste grundläggande funktioner. Vi sköter om hela löneräkningskedjan från insamling av data till utbetalning av löner och rapportering till myndigheter. Som vår kund får man alltid personlig och pålitlig service.

ELEKTRONISK

Vår löneräkning och arkivering är alltid elektronisk. Det innebär att risken för mänskliga misstag minskar avsevärt samtidigt som det är miljövänligare än pappershantering.

PÅLITLIG

Vår service är pålitlig, vilket medför att våra kunder kan fokusera mer på sin kärnverksamhet och mindre på det administrativa lönearbetet.

PERSONLIG SERVICE

Hos oss får man alltid en namngiven löneräknare som samtidigt fungerar som den primära kontaktpersonen.

Löneräkningstjänster

LÖNERÄKNING, BETALNING OCH RAPPORTERING

Vi räknar och betalar lönerna samt levererar relevanta rapporter. 

RAPPORTERING TILL MYNDIGHETER

Vi sköter om rapporteringen av arbetsgivarprestationer och andra uppgifter till myndigheterna.

UTBILDNING INOM PROGRAMVAROR

Vi utbildar kunderna i den programvara vi använder så att företagets processer är effektiva.

Controllertjänster och skatterådgivning

En ökande informationsmängd medför utmaningar i hanteringen och tolkningen av informationen. För att kunna utnyttja relevant information i styrningen av företaget krävs kunskap och analytisk förmåga. Med vår hjälp får man ut all viktig information ur det digra informationsflödet.

ENGAGERAD

Vi vill känna våra kunder så vi kan hjälpa dem på bästa möjliga sätt.

FLEXIBEL

Våra tjänster skräddarsys enligt kundens behov.

INFORMATIONSFOKUSERAT

Vi analyserar företagets kärnverksamhet, rapporterar samt gör prognoser för framtiden.

CONTROLLER- OCH EKONOMICHEFSTJÄNSTER

ANALYS OCH RAPPORTERING

Vi upprättar och analyserar ekonomiska rapporter, som exempelvis kassaflödes-, konsoliderings- och lönsamhetsrapporter till företagsledningen.

BUDGETERING OCH PROGNOSTISERING

Vi sammanställer budgetar och prognoser som underlättar verksamhetsplaneringen för företagsledningen.

FOKUS PÅ KÄRNVERKSMAHETEN

Genom att outsourca controller- eller ekonomichefstjänsten kan företagsledningen fokusera mer på företagets kärnverksamhet.

SKATTERÅDGIVNING

FÖRETAGSOMSTRUKTURERINGAR

Företagsomstruktureringar kräver vanligen specialarrangemang. Vi tar bokföringen, beskattningen och företagslagstiftningen i beaktande.

VINSTUTDELNING OCH INKOMSTBESKATTNING

Vi hjälper till med planering och optimering av vinstutdelning och förvärvsinkomst ur ett beskattningsperspektiv. 

MERVÄRDESSKATT

Vi erbjuder konsultering i olika ärenden rörande mervärdesbeskattning.

Frågor? Kontakta vår säljavdelning!