EW Analytics – Styr ditt företag med fakta

Med våra omfattande analytiklösningar får våra kunder verktygen för att utveckla och optimera sin verksamhet. Vi bygger, modifierar och förfinar rapporteringsverktyg för att möta företagets behov.

Varför en analytiklösning?

Styrningen och ledningen av varje företag kräver aktuell information om olika aktiviteters nyckeltal. Olika analytikverktyg används för att presentera och analysera dessa nyckeltal.

Vi tillhandahåller hela implementeringsprocessen för analysprogramvara, från och med att definiera källdata och nyckeltal eller granska och utveckla befintliga nyckeltal.

Användningsområde

Med hjälp av analysprogramvara bearbetas och valideras även stora mängder data på ett ögonblick. Resultaten av analyserna presenteras grafiskt eller berättande. Detta säkerställer att alla intressenter har tillgång till samma information. 

LÄTT ATT ANVÄNDA

Tack vare sin användarvänlighet kan analytiska verktyg användas direkt i affärsprocesser efter implementering. Med lite träning är det enkelt att självständigt skapa egna resultatindikatorer för företaget.

INFORMATION FRÅN FLERA SYSTEM 

Många olika datakällor kombineras till ett enda informationslager, vilket gör det enkelt att dela affärsspecifika nyckeltal i hela organisationen.

Qlik

Användbarhet

Qlik Sense sätter socialt samarbete i centrum för analysen. Arbetsgrupper och team kan dela analyser var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst. Det responsiva pekgränssnittet anpassar alltid visualiseringarna på bästa möjliga sätt till respektive terminal.

Interaktivitet

Tack vare berättarfunktionen kan flera användare dela sina synpunkter i form av en presentation. Kommentarer, berättande och frågor som uppstår i farten kan läggas till i presentationen. På så sätt sprids nya insikter enkelt och möjliggör nya idéer även inom organisationen.

Integrering

Med Qlik Sense kan man kombinera data i olika format från flera olika källor, samt kombinera och korsanalysera dessa. Tack vare öppna API-gränssnitt kan programutvecklare effektivt utöka funktionerna i Qlik Sense och integrera programmet till egna webbsidor eller till egna skräddarsydda programvaror.

Microsoft Power BI

Integration

Lätt att använda med andra Microsoft-appar. Det är också möjligt att integrera Power BI med hundratals olika system och vidarehantera rapporterna i flera olika format.

Dynamic

Tack vare sin dynamiskhet fungerar Power BI utmärkt på flera olika plattformar och användare kan lätt göra redigeringar. Det är möjligt att undersöka data på detaljnivå tack vare programvarans ytterst goda detaljnivå-funktioner.

Ständig utveckling

Med en stor och aktiv gemenskap utvecklas Microsoft Power BI och blir bättre varje dag. Miljontals dagliga användare tillför mervärde till utvecklingen.

Frågor? Kontakta vår säljavdelning!