EW Cloud – Molnbaserad mjukvaruplattform

Säker och skalbar 

Pålitlig molnbaserad plattform

En modern mjukvaruplattform som erbjuder en högpresterande, säker och kostnadseffektiv bas för företagets affärssystem.

Vår utgångspunkt är en högpresterande och skalbar miljö, vars funktion övervakas proaktivt. Vår mjukvaruplattform är konkurrenskraftigt prissatt och vi garanterar kontraktuellt att nivån på användbarheten håller toppklass.

PÅLITLIG

Proaktiv övervakning och branschens bästa serviceproducenters miljöer garanterar en användbarhet som håller toppklass.

SÄKER

ERPWares mjukvaruplattform säkerhetskopieras automatiskt och alla förbindelser görs på en skyddad förbindelse. Med hjälp av vår mjukvaruplattform kan vi erbjuda mer heltäckande och snabbare kundservice.

INTEGRATIONER

En av vår mjukvaruplattforms hörnstenar är enkla integrationer med andra system. I praktiken kan vi integrera alla moderna system med vår plattform.

Frågor? Kontakta vår säljavdelning!