ERPWare – Lösningar och utveckling

Våra lösningar är moderna och lätta att använda. Vi har utmärkta utvecklingsplattformar med vilka vi sparar både tid och pengar.

ERPWare Lösningar

Förutom system erbjuder vi en unik kombination av integrerade tredjepartstjänster för rapportering, analytik, betalterminaler, e-fakturering och andra viktiga funktioner i företaget. Det finns branschspecifika moduler att välja mellan som är helt integrerade med systemets övriga delar. Våra produkter är lokaliserade, helt integrerbara, pålitliga och toppmoderna.

KUNDCENTRERAD

Lång erfarenhet av kundcentrerade integrerade lösningar för olika system och processer för att effektivera kundernas dagliga verksamhet.

INNOVATIV

Vi strävar alltid efter att hitta innovativa lösningar och verksamhetsmodeller som följer ett modernt tillvägagångssätt.

LÖSNINGSORIENTERAD

Vi utvecklar ständigt avancerade och toppmoderna mervärdeslösningar för standard ERP- och Odoo-programvaruplattformarna.

Mobila lösningar

DUUNA FSM

Duuna FSM mobilapplikation har utvecklats för alla typer av fältarbete, inklusive fältunderhåll, installationer och projektarbete. Duuna FSM hjälper sina användare hantera övergripande processer.

Läs mer

DUUNA 24/7

Duuna 24/7 är en mjukvarulösning för företag som vill hålla sina butiker öppna för kunder 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Denna lösning gör det möjligt för kunder att köpa reservdelar eller andra tillbehör när behovet uppstår. Genom att använda handhållna terminaler för att samla in artiklar från en försäljningsorder lagras informationen i systemet, och efter utloggning skickar systemet automatiskt en faktura till kunden.

Läs mer

DUUNA SM

Duuna SM är en service management-lösning som lämpar sig för företag som bedriver serviceverksamhet i egna lokaler. Exempel på sådana företag är till exempel företag som servar bilar eller båtar. Duuna Service används för att styra serviceprocesser oavsett om de är säsongs- eller beställningsbaserade serviceuppgifter. Den tid och det material som förbrukas samlas in från underhållsarbetet och faktureras till kunderna.

Duuna SM BETA kommer att släppas under Q4 2022.

Läs mer

DUUNA Works

Duuna Works är ett servicepaket som innehåller de sinsemellan integrerade Odoo Enterprise (ERP) och Workinfo.app. Workinfo.app är en kostnadseffektiv och lättanvänd mobillösning för arbetshantering. Med Workinfo kan du hantera anställda, arbetsskalendrar, resurser och produkter. Timmar och utgifter som skrivits upp i Workinfo samt använda resurser och produkter överförs automatiskt till Odoo ERP.

Läs mer

Kassor

BETALTERMINALER

Vårt urval innehåller en mängd olika betalningsterminaler, som säkert passar allas behov.

RAPPORTERING

Vår kassasystemslösning har omfattande uppdaterade rapporter som gör att kontantförsäljning kan hanteras i detalj i realtid.

ÖVERGRIPANDE

Vår kassasystemslösning är ett färdigt paket som innehåller programvara, betalningsterminaler och kvittoskrivare. Streckkodsläsaren kan enkelt anslutas som tillbehör till systemet vid behov.

Inköp, lagerhantering & försäljning

EDI

System för mottagning av elektroniska beställningar, till exempel via EDI-kanalen. Beställningarna levereras automatiskt till affärssystemet som beställningar att levereras.

UTSKRIFT

Vi har utvecklat en omfattande integration med PrintNode. Med lösningen kan du automatiskt skriva ut till exempel produktetiketter när produkter anländer till lagret.

integrationer OCH SJÄLVBETJÄNINGSaffär

I grossistlösningen ingår till exempel prenumerationslösningar som gör det enkelt att hämta produktinformation från de databastjänster som underhåller dem. Med självbetjäningsbutikskonceptet kan slutkunden göra självständiga köp 24/7..

Utvecklingsprojekt

KARTLÄGGNING

Vi startar alltid projekt med en kartläggning, som fastställer nuläget, behov och krav för det nya systemet.

UTVECKLING

Med behovsbedömningen som grund görs de nödvändiga tekniska specifikationerna och deras dokumentation. Nödvändig utveckling eller programvaruändringar kodas, testas och valideras. I utvecklingsstadiet konfigureras system baserat på specifikationer.

UTBILDNING

Vi utbildar alla användare och säkerställer en tillräcklig kompetensnivå före idrifttagning. Vi uppgör även nödvändiga bruksanvisningar.

IBRUKTAGNING

I bruktagningsskedet hjälper vi till med skapandet av grundläggande information och överföringingar från gamla system. Vi ger nödvändigt stöd under och efter ibruktagningen.

Frågor? Kontakta vår säljavdelning!