ERPWare Oy och X3msoft Oy går samman

ERPWare + X3msoft = ERPWare

Simon Gottberg & Nikolaj Hayes

Denna höst drar igång på allvar med en företagsaffär. I oktober 2022 har två experter inom affärssystem och finansiella tjänster ERPWare Oy och X3msoft Ab slagits samman. Resultatet är ett ännu större och mer kunnigt serviceföretag. 

Sammanslagningen för med sig en ökad sakkunskap inom affärssystem och ekonomitjänster samt nya produkter som analytik och molntjänster.

Bägge företagens tjänster fortsätter som tidigare och sköts av samma bekanta personer. För er innebär sammanslagningen nya produkter och mer resurser vilket möjliggör en ännu bättre servicenivå än tidigare.

”Denna sammanslagning kommer att stärka vår förmåga att betjäna våra kunder med de bästa tillgängliga lösningarna för affärssystem och finansiella tjänster. Vår vision är ett affärssystem- och finansiellt landskap där vi finner och kopplar ihop de bästa tillgängliga lösningarna och sedan levererar dem som en helhetslösning till våra kunder. Allt detta garanteras av vår ständiga förbättringsvison – vi låter inte kunden möta operativa utmaningar ensam.” – Simon Gottberg, verkställande direktör, ERPWare.

Sammanslagningen för också med sig  nya vindar till personalen. I september har Erik Sundqvist börjat som vår försäljningschef och kommer att vara er huvudsakliga kontaktperson i alla affärsrelaterade ärenden. Man når Erik per telefon +358 40 550 7836 eller per e-post erik@erpware.fi. Våra ekonomitjänster förstärks också i samband med sammanslagningen, då ERPWares dotterbolag EW Finance och Bokföringsbyrå Da Capo fusioneras i det nya bolaget.

Mer information fås av:

ERPWare Oy
Simon Gottberg Verkställande direktör
simon@erpware.fi
+358 40 128 3100
X3msoft Oy
Nikolaj Hayes Styrelseordförande
nikolaj.hayes@x3msoft.com
+358 40 747 4455

Hösthälsningar

ERPWare Oy