ERPWare Odoo Silver Partner

Vi är stolta att kunna meddela att ERPWare har uppnått statusen som Odoo Silver Partner. Vår prestation berättar om vårt engagemang att vara våra kunders helhetspartner inom affärssystem. Våra tjänster, kompetenser och resurser säkerställer att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi är speciellt stolta över vår kundlojalitet på 100%. ”Kundförtroendet som möjliggjort denna prestation talar sitt tydliga språk. Utan den kunde denna milstolpe inte ha uppnåtts.”, säger ERPWares VD Simon Gottberg. ”För att förtjäna våra kunders och partners förtroende samt fortsätta på framgångens väg, strävar vi efter att leverera vårt bästa varje dag”, sammanfattar Gottberg ERPWares framgångsrecept.

Utöver förtroendet är förståelsen av kundernas affärsverksamhet och behov i en nyckelroll för att uppnå vår höga partnerstatus, samt förmågan att producera bransch- och företagsspecifika speciallösningar och förverkliga informationssystemens potential i våra kunders vardag.

Våra experter är dedikerade att effektivera våra kunders affärsprocesser och öppna nya tillväxtmöjligheter genom digitalisering. Genom att välja ERPWare får du en leverantör av affärssystem som är en del av samma team som kunden.

Tillsammans kan vi ta reda på om ERPWare skulle vara den mest optimala samarbetspartnern för att till fullo utnyttja applikationerna för affärsverksamheten.

Lämna detta fält tomt